MENU
O Anna

O Anna

Anna van Dorresteijn-Obutelewicz - założycielka szkoły Taalbureau Eemland oraz dyplomowana nauczycielka języka niderlandzkiego (NT2). Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu własnej placówki edukacyjnej, przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka niderlandzkiego w innych szkołach nabierając cennego doświadczenia. Posiada uprawnienia do nauczania tego języka nie tylko Polakow, ale również innych obcokrajowców. Płynnie posługuje się językiem polskim (native speaker) i niderlandzkim (native speaker), a ponadto angielskim (pozim FCE), hiszpańskim i rosyjskim na poziomie komunikatywnym. Nieustannie się dokształca zarówno pod względem pedagogicznym, jak i językowym uczęszczając m.in. na masterclasses. Poza zajęciami w szkole prowadzi również lekcje niderlandzkiego dla firm z regionu Eemland. W Holandii mieszka od 16 lat. W tym czasie nie tylko perfekcyjnie opanowała język holenderski, ale i go pokochała.

 

Efekty

Co możesz osiągnąć dzięki nauce w Taalbureau Eemland?

Komunikatywna metoda nauki niderlandzkiego wsparta metodą deop mark (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) pozwala osiągnąć konkretne, wymierne cele. Już na początkowym etapie nauki każdy uczeń może wykazać się:

· swobodnym formułowaniem prostych, adekwatnych do sytuacji wypowiedzi (wyrażanie opinii, zamiarów, uczuć, zadawanie pytań);

· czynnym udziałem w rozmowach grupowych, z nauczycielem i native speakerem;

· wyrażaniem próśb i życzeń, np. o wolniejsze czy też wyraźniejsze mówienie, powtórzenie;

· opanowaniem technik kompensacyjnych.

Efekty po roku nauki języka niderlandzkiego

Rok intensywnej nauki w Szkole Taalbureau Eemland pomoże Ci opanować język zarówno na poziomie komunikatywnym (to w przypadku osób, które nie znały wcześniej języka), jak również  na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym (w przypadku osób, które wykazywały wcześniej choćby podstawową znajomość niderlandzkiego). W naszej szkole preferujemy standardową kategoryzację poziomów. Zaczynając od najniższego: 0-A1, A1-A2, A2-B1 i B1-B2. Warto podkreślić, że ukończenie stopnia B1 umożliwia podejście do egzaminu państwowego. Potwierdzenie znajomości języka państwowym certyfikatem z pewnością uatrakcyjni CV i zwiększy szanse na rynku pracy. Osiągając kolejny stopień i zdając egzamin na poziomie B2 można startować na uczelnie czy aplikować na wyższe stanowiska. Cele każdego ucznia - czy to chęć opanowania języka w stopniu komunikatywnym, czy zaawansowanym - traktujemy priorytetowo i tak dobieramy program, aby osiągnąć je w jak najszybszym czasie .

O Anna

O Anna

Anna van Dorresteijn-Obutelewicz - założycielka szkoły Taalbureau Eemland oraz dyplomowana nauczycielka języka niderlandzkiego (NT2). Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu własnej placówki edukacyjnej, przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka niderlandzkiego w innych szkołach nabierając cennego doświadczenia. Posiada uprawnienia do nauczania tego języka nie tylko Polakow, ale również innych obcokrajowców. Płynnie posługuje się językiem polskim (native speaker) i niderlandzkim (native speaker), a ponadto angielskim (pozim FCE), hiszpańskim i rosyjskim na poziomie komunikatywnym. Nieustannie się dokształca zarówno pod względem pedagogicznym, jak i językowym uczęszczając m.in. na masterclasses. Poza zajęciami w szkole prowadzi również lekcje niderlandzkiego dla firm z regionu Eemland. W Holandii mieszka od 16 lat. W tym czasie nie tylko perfekcyjnie opanowała język holenderski, ale i go pokochała.

 
Certyfikaty
CRKBO NT2
top